Algemene Voorwaarden Workshops/Cursussen/Trainingen


Algemene Voorwaarden Yana Art KvK 68013302 voor Workshops, Cursussen, Trainingen, Workshopsprogramma’s en schilderavonden. (Workshopwise valt onder Yana Art)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Yana Art afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Yana Art.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Yana Art behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2.6 Kunstenaars in Liquid Art:
Yana Art heeft het recht mensen te weigeren die te dicht in de buurt komen van mijn eigen werkveld, zoals acrylgieten, gooien en cel-effecten. Ik kan hen het geld retourneren en afzeggen.

Artikel 3. Afmelden door de deelnemer


3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Afmelding voor een workshop:

Bij afmelding kun je een volgende workshop alsnog deelnemen.
Je betaalt je via overmaking wel uiterlijk de dag van de oorspronkelijk geplande workshop. We plannen dan samen een nieuwe dag in.
Afmelding vóór 2 weken van tevoren: Je betaalt 5 euro administratiekosten. Tenzij je een volgende keer met me inplant, en alvast voor de workshop betaalt.

Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt gewoon in rekening gebracht.

Artikel 4. Annulering/verplaatsing door Yana Art

4.1 Yana Art is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 14 dagen voor aanvang bericht.

4.2 Yana Art is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt dan een nieuwe dag voorgelegd en is vrij om kosteloos te annuleren.

4.3 Yana Art is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

Artikel 5: Betaling          

5.1 Bij aanmelding wordt er gecommuniceerd of er op de locatie betaald kan worden, of dat het vooraf zal zijn via ovenmaking.

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen bij betaling vooraf komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

Artikel 6: Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Marit Hettinga op en ik zal mijn uiterste best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 6.1: Niet-goed-geld-terug garantie
Cursussen van meerdere dagen:
Wanneer je niet tevreden bent over een cursus of leertraject kun je tijdens de lunchpauze van de eerste dag  aangeven dat je niet verder gaat en je geld terug wenst. Dit doe je discreet, zonder andere deelnemers te betrekken.
Je ontvangt dan het gehele bedrag terug.
Vervolg je de cursus na de eerste lunchpauze, dan ga je automatisch akkoord met volledige betaling en is het niet mogelijk je geld terug te krijgen.

Cursussen van 1 dag of dagdeel:
Wanneer je gedurende de trainig merkt dat je echt niet tevreden bent kun je tijdens de eerste koffiepauze moment beslissen om weg te gaan en je geld terug te krijgen.
Dit doe je discreet en zonder andere deelnemers erbij te betrekken.
Wanneer je blijft ga je automatisch akkoord met dat het niet meer mogelijk is je geld terug te ontvangen.

Artikel 6.2: Bodeminkomen

Wanneer je kunt bewijzen dat je een bodeminkomen of minder hebt om van te leven, en ik akkoord heb gegeven dat je voor slechts een deel van de prijs mee mag doen ben je verplicht het gehele bedrag af te betalen zodra je inkomen vergaard. Zolang je niets verdient is er geen betalingsverplichting.

Verdienen betekent inkomsten via Workshops, cursussen, ander werk of verkoop.
Ook wanneer blijkt dat je zwart werkt ben je verplicht het bedrag af te betalen zover je dit kunt.
Er zit geen limiet aan wanneer deze afbetaling plaats kan vinden. 

Wanneer blijkt dat je bewijs van je lage inkomen niet klopt of niet echt is, ben je verplicht binnen 1 maan het volledige bedrag van de cursus af te betalen. 
Let op dat oplichting verboden is en er zware boetes op staan.

Artikel 6.3: Een eigen Aanbod-pagina via Workshopwise-platvorm

Workshops, prijzen, foto's en tekst dienen goedgekeurd te worden door Marit zelf, als geschikt om aan te bieden op het platvorm.
De pagina wordt technisch gemaakt door Marit Hettinga of haar assistent. 
Je ontvangt toegang daarna, om zelf wijzigingen aan te brengen en oa data/tekst zelf te wijzigen.
Marit betaald eens per maand het bedrag uit dat op haar website is binnengekomen voor het betreffende Workshop aanbod.
Marit geeft aanmeldingen binnen 2 dagen door.
Voortijdige beëindiging betekent geen geld terug.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Yana Art aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Yana Art is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken.

7.3 Yana Art is niet aansprakelijk voor oneffenheden die in het ongedroogde schilderij terecht zijn gekomen en daarna blijvend zichtbaar zijn zoals een vliegje. Controleer altijd het werk goed voordat u naar huis gaat!
7.4 Bij een Workshop / les aan huis aanvaard Yana Art geen aansprakelijkheid voor vlekken op de vloer, meubels of voorwerpen. Ook buiten of bij de kraan waar kleurverschil achter zou kunnen blijven is Yana art niet aansprakelijk.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 9: Overig

9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van video-opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Yana Art toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Het is niet toegestaan de mindmaps/posters met uitleg op beeld vast te leggen.

Fotomateriaal waarop trainer/begeleider van de cursussen/workshops te zien is mag uitsluitend gebruikt/gedeeld worden met toestemming van trainer/begeleider zelf.

Verfrecepten van Yana Art worden uitsluitend uitgereikt voor eigen gebruik. Deze mogen niet doorgegeven worden aan derden, al helemaal niet voor commerciële doeleinden.

9.2 Yana Art behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.3 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van deelnemer.

9.4 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats via Marit Hettinga van Yana Art, Achterhoekstraat 17 8124 AM Wesepe, e-mail: info@LiquidDiamonds.nl of info@liquiddiamonds.nl

Artikel 10 Toepasselijke recht en geschillenregeling

10.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Yana Art is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen tussen Yana Art en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.

Yana Art KvK 68013302 - Rabobank Rek.nr. NL60RABO0316371556 – BTW-nummer NL176748908B01